СУ "Ген. Владимир Стойчев" - гр. София

За нас

От основаването на СУ Ген. Владимир Стойчев за 35 години са завършили 2950 ученици. Средният успех за последните години е мн. добър /4.83/. Над 70% продължават образованието си във ВУЗ в България и в чужбина. Възпитаниците на училището постигат висока реализация както в професионалния спорт, така и в обществено-политическия живот – Весела Лечева е председател на ДАМС, а Таня Богомилова е изпълнителен директор на БФ по плувни спортове. Резултатите са дело на поколения педагози в областта на спорта и образованието и на ръководството на училището. Училищното настоятелство е учредено през 2003г. като юридическо лице с нестопанска дейност. Настоятелството съдейства за пълноценното осъществяване на образователния и възпитателен процес в СУ „Ген. Вл. Стойчев”, подпомага социално слабите ученици и отличниците в учението и спорта. Равносметката за изминалите години е признание за голямата социална значимост на спорта и приноса му за преодоляване на негативните явления в съвременното общество, за ролята му в успешната реализация в живота, в стремежа към усъвършенстване и достигане на все по – високи цели!

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12